Ana Sayfa>> Okurum Yahu
Okuma Süresi 5dk
MEZARLIK, AYAKKABI VE BAYKUŞLAR: ANADOLU’DAN İLGİNÇ BATIL İNANÇLAR
Can / 03 January
1965 0
Hiç 13 numaralı uçak koltuğu size denk geldiğinde, içinizi bir huzursuzluk sardı mı? Sokakta merdiven altından geçerken bir an durakladınız mı? Ya da siyah kediler etrafınızı sardığında, yanınızdaki o bahtsız arkadaşınızın saçını çektiniz mi? Eğer cevabınız her seferinde “Hayır” ise, sizi alkışlıyoruz; yüz yıllardır tüm dünyayı saran batıl inanç “hastalığından”, hiç ama hiç etkilenmemişsiniz!

İnsanoğlunun huyudur; gerçeklik payı olmayan korkuları ve çaresizlikleri yüzünden, eski geleneklerin de etkisiyle doğa üstü olaylara inanır. Peki en analitik insanları bile ara ara rahatsız eden, “Aman ne saçma inançlar bunlar” diyenlerin bile içine huzursuzluk veren bu tuhaf inaçların kökeni nedir?
 

 

Paganizm ve batıl inançlar

Batıl inançların kökenini araştırdığımızda, karşımıza eski Paganist inançlar çıkıyor. Bu çağlardan kalan alışkanlıklar devam etmiş, zamanla bu inançları anlamlı kılan bilgiler (ağırlıklı olarak mitolojik hikayeler) ise çoktan unutulup gitmiştir. Batıl inançların çoğu efsanelere dayanır.

 

13 sayısının hikayesi

Zavallı “13”ün uğursuz olduğu yönündeki inancının, eski İskandinav dinlerindeki bir öyküye dayandığı var sayılır. Bu öyküye göre, düzenbaz tanrı Loki, öbür 12 tanrının katıldığı bir şölene 13. olarak gitmiş ve eğlenceyi bozmuş. Çıkan kavgada, İskandinavların en sevdikleri tanrı olan Balder, hayatını kaybetmiş. Bu inanç günümüzde de etkisini korur. Hatta öyle ki bazıları 13 kişilik bir yemek masasına oturmaz. Bazı ünlü otellerde ise 13 numaralı oda ya da kat bulunmaz!

İskandinavların en sevdiği tanrı, Balder
 

Anlayacağınız 13’ün uğursuzluk hikayesi, Hz İsa’nın son akşam yemeğini yerken etrafında 13 havarinin bulunmasından çok daha eskilere dayanıyor.
 

Anadolu topraklarından ilginç batıl inançlar


 

İslamiyet, batıl inançlara karşı dursa da Anadolu topraklarında İslamiyet öncesi zamanlarda filizlenen, farklı kültür ve dinlerden beslenen birçok batıl inanç mevcut. Şamanizm ve Tengrizm kökenli de olan bu inançlardan bazıları, tanıdık gelebileceği gibi; bazılarını da oldukça ilginç bulabilirsiniz.


- Mezarlık, ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.

- Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.

- Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.

- Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.

- Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.

- Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.

- Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir; kişi çabuk ölür.

- Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.

- Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.

- Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.

- Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.

- Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.

- Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.

- Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.

- Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa, sel olur.

- Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.

- Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.

- İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.

- İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.

- İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse, sığırlar hamile kalamaz

- Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.

- Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.

- Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.

- Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.

- Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.

- Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.

- Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.

- Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.

- Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.

- Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.

- Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.

- Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın “oynak yaptığına” inanılır.

- Ateşin çıkardığı ses, ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.

- Kara ağaçtan düşen yaşamaz.

- Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.

- İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.

- Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.

- Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.

- Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.

- Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.

- Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.

- Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.

- Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.

- Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.

- El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.

- Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.

- Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.

- Hamile kadın aşerdiği sırada neye bakarsa, doğacak çocuk ona benzeyecektir.

- Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.

- Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.

- Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.

- Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.

- Gece ıslık çalmak günahtır.

- Gece evden eve tuz verilmez.

- Akşam kapının önü süpürülmez.

- Çocuklar gece beş taş oynarsa, düşman gelecek denir.

- Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.

- Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.

- Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.

- Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.

- Evin temeline kara taş koymak iyi değildir.

- Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.

- Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.

- Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil, şeytanlar gelir. O evde mutluluk değil, geçimsizlik olur.

- Evden bir kişi gurbete gittiği zaman, o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.

- Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.

- Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.

- Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.

- Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.

- Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.

- Yağmur yağarken, kapı eşiğinde oturmak günahtır.

- Odanın ışığını evin erkeği yakarsa, o ev daima nur içinde ve bereketli olur.

- Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.

- Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.

- Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.

- Bir erkek, iki kız arasından geçerse köse olur.

- Yarım çay içen kadın dul kalır.

- Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.

- Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.

- Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.

- Kız, baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.

- Makası açık bırakmak düşmanlarınızın sizin hakkınızda konuşmasına neden olur.

- Çarşamba gecesi işlenilmez, çamaşır yıkanmaz, temizlik yapılmaz.

- Gece tırnak kesilmez, ıslık çalınmaz, sakız çiğnenmez.

- Gelinin ayakkabısının altına kimin ismi yazılırsa, en kısa zamanda ismi yazılan kişi evlenir.

- Birisi uzunca vakit eve dönmezse veya kaybolmuşsa ayakkabısına tuz dökülür. Kişi en kısa zamanda evine geri döner.